ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบ่อกรุ
dot
bulletข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมาของคนไทยเชื้อสายลาวคั่งที่อาศัยอยู่ในตำบลบ่อกรุ
dot
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
dot
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
dot
สมัครรับข่าวสารของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

dot
bulletวิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง เพื่อรักษาเอกราชไว้
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างของเทศบาลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
dot
ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
dot
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
กิจกรรม

กิจกรรมอุ้มลูกจูงหลาน...  สานความรักและความผูกพันในชุมชน

เทศบาลตำบลบ่อกรุ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีและได้นำงบประมาณดังกล่าวมาจัดกิจกรรมเพื่อสานความรักและความผูกพันให้กับพี่น้องชาวตำบลบ่อกรุ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.