ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletประวัติความเป็นมาของคนไทยเชื้อสายลาวคั่งที่อาศัยอยู่ในตำบลบ่อกรุ
dot
dot
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
dot

dot
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง เพื่อรักษาเอกราชไว้
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างของเทศบาลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
dot
ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
dot
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
dot
วิสัยทัศน์
dot
กิจกรรม

ผังการให้บริการและกำหนดผู้รับผิดชอบ

20160317_105102.jpg

 

โครงการเยาวชน และชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้พลังงาน ต้านยาเสพติดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.