ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletสมัครรับข่าวสารของเทศบาล
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
bulletแผนที่เทศบาล


กระทรวงมหาดไทย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565                                

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม2565.pdf

เดือนกุมภาพันธ์2565.pdf

เดือนมีนาคม2565.pdf

 รายการการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

 

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม2564.pdf

เดือนพฤศจิกายน2564.pdf

เดือนธันวาคม2564.pdf

**********************************************************************************************************************************

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ64 ตามแบบ สขร_1.pdf

ปีงบประมาณ 2564

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564 เดือนต_ค_63ถึงเม_ย_64__.pdf

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี64.pdf

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี64.pdf

 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง63.pdf

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1__2563.pdf 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2__2563.pdf

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3___2563.pdf

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4___2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.