ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletกิจการสภา
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2566

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกส์.pdf

 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกส์66.pdf

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมา 1 ปี66.pdf

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 ปี66.pdf

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1

ต_ค_65.pdf    

พ_ย_65.pdf

ธ_ค_65.pdf 

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1.pdf

ไตรมาสที่ 2

ม_ค_66.pdf

ก_พ_66.pdf

มี_ค_66.pdf

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2.pdf

 

 ประกาศและเอกสารแนบท้ายรถบรรทุกขยะปีงบ2565.pdf

 

ปีงบประมาณ 2565                                

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม2565.pdf

เดือนกุมภาพันธ์2565.pdf

เดือนมีนาคม2565.pdf

 รายการการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

 

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม2564.pdf

เดือนพฤศจิกายน2564.pdf

เดือนธันวาคม2564.pdf

**********************************************************************************************************************************

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ64 ตามแบบ สขร_1.pdf

ปีงบประมาณ 2564

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564 เดือนต_ค_63ถึงเม_ย_64__.pdf

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี64.pdf

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี64.pdf

 

 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สถ.ศพด.3 ด้วยวิธีพิเศษ   

คลิ๊ก   หน้า  1 .pdf   ,  หน้า  2.pdf

 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง63.pdf

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1__2563.pdf 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2__2563.pdf

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3___2563.pdf

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4___2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.